Állam vagy e polgár?

2019.10.20

Állam,polgár,állampolgár. Ízlelgetjük e szavakat időről időre, de valahogy mégse értjük őket se egyben, se külön külön. Hogy miért az is egy jó kérdés,de talán még jobb kérdés az, hogy kinek az érdeke hogy ezek a szavak ne azok legyenek aminek látszanak, illetve ami a tényleges jelentésük.


A világ politikai elitje (a szabadkőműves és oligarchia réteg színészei és fizetett jogalapozói) sose volt független,mindig vagy gazdasági vagy banki érdekek mentén hozták meg a törvényeket illetve a jogi alapokra vonatkozó döntéseket. A gazdaság csúcsán lévő elitista multik és gazdasági szereplők és banki és pénzügyi hálózati résztvevők, mind ugyanazon 7000 család különböző néven,mára már van gyűjtőnevük de azt is ott hiteltelenítik és bagatelizálják ahol tudják.

Ők az Illuminátusok. Egy globális gazdasági hálózat melynek elemiben ugyanazon családok birtokolnak minden hatalmat,ők a tulajdonosok és részvényesek és ők a döntéshozók egymás "vállalkozásaiban". A legfelsőbb politikai gazdasági és hadászati népegészségügyi szervezeteknek köröknek és tanácsoknak a tagjai.

Ezen legfelsőbb kör legfontosabb kiszolgáló szervezete az a 7 millió szabadkőműves, aki ma a világ politikai és gazdasági szervezeteinek és az államvezetési apparátusoknak és a velük kéz a kézben járó oligarchiának a tagjai.


A vallások ,kormányok,militáns szervek,rendőri és egyéb alternatív védelmi és fegyveres alakulatok ,Média és Sajtó ,Multinacionális konszernek (Pl.élelmiszeripar,elektronikai ipar,egészségügy,szolgáltatók) tulajdonosi és vezetői rétege mind mind egy globálisan szervezett hatalmi rendszer építőkockái,melyek egy dologért jöttek létre,az pedig a hatalom.

Hatalom a polgár felett.

Hatalom az individum felett.

Hatalom a választási lehetőségek felett.

Hatalom a sorsok felett!


Az illuminátusok 1798-ban hivatalosan is kiadta pontokba szedve hogy mik az irányelvek és milyen ideológia mentén.


⦁ A békés kormányok eltávolítása ( poltikai vagy gazdasági nyomásgyakorlással ha nem megy másképp akkor polgárháború kirobbantásával.)


⦁ Az öröklési jog megszüntetése.

⦁ A magántulajdon felszámolása ("államosítással" vagy privatizálással mind a kettő privatizáslás de erről a népnek nem szabad tudnia).

⦁ A patriotizmus megsemmisítése (az országok lefegyverzésével ésa választhatóság ideológiájával.)


⦁ A családi szerkezet felbomlasztása (a média és az oktatás által.)

⦁ Valamennyi vallás felszámolása.

...és ha ezek mind kellő mértékben előrehaladott állapotba érnek akkor...


⦁ Világkormányzat létrehozása. (vagyis az Új világrend felállítása)És most hagyok időt arra hogy gondolkodjunk és végigtekintsünk a jelenünkön....

"El kell döntenünk, hogyan kezdjünk működni új körülmények között. Nem számít, hogy milyen ürügyet használunk, amíg el tudjuk érni céljainkat. Az álcázás mindig szükséges. El kell rejtőznünk egy másik szervezetnek a köpönyege mögött. Jelenleg a szabadkőműves páholyok a legalkalmasabbak arra, hogy ezt a célt betöltsék, minthogy a világ már ismeri őket, és nem vár tőlük semmi érdemlegeset, amely figyelemre méltó. Minekünk el kell rejtőzni az áthatolhatatlan sötétségben, és nem szabad hagyni, hogy kémek és hírvivők behatoljanak szervezeteinkbe."


(Adam Weishaupt- az illuminátusok rendjének az alapítója -1775)1782 július 16. soha nem vonult be a köztudatba,de ott akkor Wilhelmsbadban olyan paktum született a legfelsőbb hatalmi elit (illuminati) és az őt kiszolgáló személyzet között (szabadkőművesek) ami megpecsételte az Állampolgárságba vetett hit, gondolatiság és életmód minden lehetőségét.


"Nem adhatok róluk felvilágosítást. Csak annyit mondhatok, hogy az elfogadott döntések sokkal komolyabbak, mint bárki is képzeli. Az itt beindított terv olyan tökéletesen ki van dolgozva, hogy sem a monarchiának, sem az egyháznak nincs lehetősége az előle való megmenekülésre."

(de Virieu gróf 33. Szk. - a paktum aláírása után nyilatkozta)


Az Illuminati-Szabadkőműves egyezményt szigorú titoktartás övezte akkor és 16 évet kellett várni a nyílt dogmára. (lsd fentebb)


A paktum óta az elit legfelsőbb körei olyan mérték bástyázták körül magukat olyan mértékben építették ki az új világrend alapjait hogy 2019-ben már fel se tud merülni hogy a világ bármely országában ne az új világrend rendszerébe vetett hit és réteg kormányozna,és bármilyen módon is megdönthető lenne a baloldali és hozzá hasonló alapokra létrejött oszd meg és uralkodj politikai gondolkodás vagy éppen a NER féle oligarchikus diktatúra. Míg az első az inkább a nyugati szemlélethez és életvitelhez áll közelebb (Virtual Democracy) addig a második a keleti úgynevezett Retroactive policy . Lényegében arra épülő RENDSZER HOGY NYUGATI DEMOKRÁCIÁNAK ÁLLÍTJA BE A KELETI DIKTATÚRA ELEMEIRE ÉPÜLŐ DESPOTIKUS FEUDALISTA RENDSZERT!

A két rendszer sokban hasonlít csak az eljárásban vannak különbségek.

A virtuális demokrácia rendszere egy kapitalista rendszer melyben a politikai lehetőségeket teszik előtérbe így megvezetve az embereket hogy ne figyeljenek másra. A globalizmust minden fronton egyesítik a baloldali ideológiák maradékai mentén,melyből jól láthatóan ki is alakítottak egy tipikus csordaszellemiséget hogy az a közgazdasági elméletek oltárán adózzon minden egyes nap miközben szépen lassan kiforgatják az országot a vagyonából a nemzetközi elit által birtokolt multirendszerek részére.

Az úgynevezett visszaható politika lényege hogy úgy forgatja ki az országot a vagyonából vagyis úgy veszi el az állampolgárok államát és játssza át az elit kezére hogy annak a kapitalista ideológiának mond ellent látszólagosan amit az előbb felvázoltam. A nép maga kéri hogy diktatúra legyen cserébe egy "képzelt védelemért és stabilitásért". Csak amíg az előző rendszerben nyíltan kapitalista rablógazdálkodás és gazdasági manipuláció történik és az emberek a megosztottságban veszítik el a saját nemzetük minden értékét,addig a NER féle keleti feudalista jobboldali rendszerekben egy marék ember nyíltan kirabolja az országot önmagát államnak nevezve PRIVATIZÁL! minden fellelhető erőforrást és változtat meg minden jogi és jogorvoslati lehetőséget magával szemben! és fenyegeti a népet amivel csak akarja hiszen az már átadta mindenét,a szabadsajtóját a média felületeket a földet a vizet a levegőt ect...

Hogy ez miért baj?

Csak azért mert egy magánvagyont mindig könnyebb elvenni a felsőbb hatalomnak különféle indokokkal mint egy népét!

Ébresztő!!!!

Magyarország mindenben a nemzetközi fórumok vezetőitől és a fórumok gazdasági érdekeltségeitől függ!!! Ha egy maroknyi embert megvádolnak nemzetközi szinten lopással csalással visszaéléssel és egyéb súlyos gazdasági bűncselekményekkel és diktatórikus népellenes cselekedetekkel akkor NEMZETKÖZI nyomásgyakorlással meg lehet buktatni!!! az illetőt még ha az miniszterelnök is!
És a nagy gazdasági hatalmak arra hivatkozva hogy őket meglopták mindent egyszerűen el tudnak venni a JOG lehetőségei miatt!!! (persze a valóságban ez előre le van beszélve mit kell eljátszani)

Vagyis a népnek nem marad semmi csak a gazdája változik! Erről szól a DEMOKRÁCIA mind a két esetben,mert mind a két eset a jelenlegi jogi értelmezésben az! Így tervezték és hozták létre. A szabadkőművesek pedig ellátják a feladatukat a politikában a sajtóban a jogi képviseletekben,ez az államvezetés.


Mind két rendszert 16 évig tervezték kb 100 évig tesztelték 50 évig finomították formálták .

A legfontosabb közös indíttatás e két rendszer mögött a hamis választhatóság ideológiája hiszen mind a két oldalt ugyanazok vezetik,működtetik és pénzelik minden szegmensben.De ami a legfontosabb hogy bizonyos ideológiák oltárán fel lehessen áldozni az országok függetlenségét és a lakóinak a szabadságát és el lehessen venni minden állampolgártól az ÁLLAMI titulust és egyszerűen nemzetközi polgárrá minősítsék.
Egy számmá egy kóddá egy fogyasztói biorobottá aki adós,és az adóssága miatt sakkban tartható és kényszeríthető arra hogy elfogadja az új világrendet. Amiben nincsen állam se állampolgár! Csak polgárok vannak. Gyökértelen nemzetközi ideológiákkal és fogyasztási kultúrával felvértezve.


A Magyar Állam az nem más, mint mindannyiunk,a Magyar Polgárok alkotta Magyar nép, közös kasszájából fenntartott és teremtett értékrendszer melynek alkalmazottait az Állampolgárok az adóforintjaikból (közös kasszából) fizeti és struktúrális rendszerének fenntartását finanszírozza!


A magyar Állam területtel határolt! ezt a nemzetközi normáknak megfelelően országnak nevezzük és mivel Magyarok vagyunk így Magyarország lett a neve!

Magyarország nem lehet pár családé senki se hívhatja magát magyar államnak vagy Magyarországnak mert az HAZAÁRULÁS!


A magyar állam nem lehet magánkézben,a magyar állam működéséért a POLGÁROK A FELELŐSEK ÉS NEM A POLITIKA!!


A magyar állam alkalmazottai KÖZALKALMAZOTTAK!!!! Az állampolgárok igényeinek a kiszolgálására és a megfelelő életminőségi feltételeinek megteremtéséért az állampolgárokért kell dolgozniuk,egyetlen állami tisztségviselő se lehet nem népképviseleti szavazás utján kinevezve választva!

A magyar államnak nem lehet adóssága! Minden ágazati struktúrában elfoglalt intézménynek fenntartási költségei vannak melyek a fizetésekből és az intézmény fenntartásából fakadnak. Így ezeket eladósítani sem lehet! Az állami költségvetés összegei behatárolhatóak és forintosíthatóak azoknak mindig teljesen nyíltnak kell lennie bármelyik polgár számára!

A magyar állam része nem lehet egyetlen egyház se,se multicég se oligarchikus vállalkozás se bank!


Értitek már kedves polgártársaim barátaim miről szól az egész?!

Ha egy polgárt megfosztasz az ÁLLAMI titulusától és ezt el is tudod fogadtatni vele vagy így vagy úgy (értsd. bal vagy jobboldali ideológia mentén) akkor nyertél! Megnyerted az új világrendért folytatott háborút a néppel szemben!
A néppel szemben az elit javára mely birtokol minden földet vizet levegőt gazdasági felületet és politikai zónát!


Szerinted ki áll vesztésre?
Te vagy ők?

Állam vagy e vagy nem vagy Állam még/már?


Ha az vagy akkor viselkedj is úgy és követeld meg azt ami téged illet a saját pénzedből!ha meg nem vagy az vagy nem tekinted magadat annak akkor gondolkodj el azon hogy kinek mikor és mennyiért adtad el a lelkedet az országoddal együtt!


Tisztelettel: Csak egy Állampolgár