GYIK - Gyakran ismételt kérdések!

2021.08.23

Mi a Magyar Humanista Egység:

Egy emberjogi civil mozgalmi kezdeményezés melynek célja az hogy megteremtsen egy harmónikusan működő emberi léptékű rendszert a teljes paradigmaváltáshoz szükséges programmal együtt! 

A mozgalom legfőbb törekvése hogy a közgondolkodást változtassa meg mert senkit nem lehet korlátozni mindaddig amíg nem árt vele másoknak! A szabad akarat és a vélemény nyilvánítás szent és sérthetetlen!

"Semmilyen kollektív,illetve tudományos érdek sem lehet olyan jelentős hogy háttérbe szorítsuk az emberi lény individuális jogosultságát" (Oviedoi egyezményes emberjogi karta)

A Magyar Humanista Egység olyan Magyarokat szeretne tömöríteni akik nem azt keresik az embertársaikban hogy mi az ami elválaszt hanem azt keresik mi az ami közös! Ha ez a közös pont megvan akkor pedig foglaljunk állást a tekintetben hogy a valóságban hogyan formáljuk meg közösen az elképzelést az élhető jövőért!


www.facebook.com/group/mhemhun
Mik a Humanizmus alapjai?


Egy Humanista minden tevékenysége, a választások közötti időtartamban is, arra irányul, hogy megteremtse a véleménynyilvánítás igényét és lehetőségét, tüntetések, fórumok, népi kezdeményezések és népszavazások révén.

Egy Humanista nem a hatalomra törekszik, ezért nem köt politikai alkukat, nem lép választási szövetségre más pártokkal, és nem változtatja meg az álláspontját néhány szavazat elnyerése érdekében.

Egy Humanista elsődleges céljának a mentalitás megváltoztatását tekinti, azt, hogy a társadalom széles rétegei kezdjenek el bízni a saját megoldásaikban, valamint önkéntesen és szolidárisan cselekedni.

Egy Humanista elve az hogy egy ország népének a legfőbb gazdasági és politikai lépésekről magának kell döntenie és ezért kollektíven vállalnia kell a felelősséget mind hazai mind nemzetközi szinten minden fórumon.

A mozgalom tagjai saját életüket, személyes fejlődésüket és saját mentalitásuk megváltoztatását nem választják el társadalmi céljaiktól.

Egy Humanista szemléletű ember legelső és legfontosabb alapelve

az hogy az emberi élet szent,és EMBERI lényként nem helyezi magát semelyik embertársa felé vagy alá. Nem támogat semmilyen életellenes megmozdulást és elutasítja az erőszakot és párbeszédre törekszik a fundamentalista irányúltságu képviseletekkel minden szinten,hogy megteremtse a közös jogi normatívát és a mentén a békés együttélés feltételeit!

A Humanizmus második legfontosabb alapelve a közös gondolkodás

,az hogy mindenkivel meg lehet találni a közös pontot és e mentén kell megközelíteni minden emberi kapcsolatot. Vagyis szükség van egy gondolatiságra egy alapra mely biztosítja hogy az emberek indulatok nélkül politika és vallások nélkül mindenféle jogi csűrcsavarok nélkül egy egységes gondolkodás mentén eszmét cseréljenek és megoldásokat dolgozzanak ki a közösen megállapított cél elérésének érdekében!

A harmadik alapelv a tolerancia

Jelenkorunk PC gender-transzhumanista és ál-antifasiszta neoliberális bolsevizmusában az emberek már nem tudják mit is jelent maga a tolerancia valójában. De ez is a megosztottság miatt van. Egy toleráns ember zászlójára nem olyan hangzatos kampányok vannak tűzve mint a fent említett ideológiailag kifacsart torzszülött "politikai" háttérmozgalmak,hanem az élni és élni hagyni!  Az igazi tolerancia az egy humanista ember számára nem más mint egy közös jogi konszenzus mely kimondja hogy a törvény mely a népfelség elve szerint kiszab egy büntetést az mindenkire egyenlően vonatkozik! Nincs se pénz se hatalom se jogászkodás se elitista politika! Csak a törvény!

A negyedik alapelv

hogy egy ember igazsága nem lehet mindenki igazsága! Ezért a szólás és vallásgyakorlás és hitéleti szabadság joga megkérdőjelezhetetlen minden körülmények között! A gyakorlatok azonban nem okozhatnak semmilyen kárt senkiben aki nem ugyan azt az értékrendet követi. A vallása vagy hite mindenkinek a saját dolga nem élheti meg csak is magán vagy általa fenntartott közösségekben.

Az ötödik alapelv

az tisztán és világosan kimondja hogy egy olyan ember aki e életszemléletet képviseli, annak felül kell emelkednie minden olyan nézeten, mely abszolút igazságokat fogalmaz meg bármelyik olyan szegmensben mely globálisan vagy országosan kihat az emberiségre. Az emberi tudás az mindenkié kell hogy legyen, nem lehet egy vallási, gazdasági, politikai vagy tudományos alapon szerveződött párté vagy szervezeté sem!Mi a célja a Humanista Egységnek!


1. Ki szeretnénk szállni a transzhumanista új világrend felé robogó interkontinentális vonatból és fel szeretnénk számolni a rabszolgaságot Magyarországon és véget akarunk vetni a gyarmati szemléletnek!

2. Szeretnénk megismertetni az emberekkel a paradigmaváltás programjában rejlő lehetőséget és azokat az elveket melyek minket független tenni akaró gondolkodókat összekötnek!

3. Ki akarjuk szabadítani az embereket a virtuális valóságból hogy újra a valóságban tudjuk megélni mindazt amit az élet tartogat.Teremteni alkotni szeretnénk ezért hívjuk az embereket a valóságba.
Mi a Magweb?


Az új világrend transzhumanista víziójában a központi szerep és a teljes jövőkép a virtuális világ fejlesztésén és integrálásán áll vagy bukik! A Magweb egy lehetőség arra hogy a jelenleg is az embereket egymástól elszigetelő világháló helyett saját világhálót alkothassunk! Kommunikációval kereskedelemmel értékközvetítéssel kommunikációval. (A Magweb tulajdonképpen lecserélése a mai ismert összes platformnak: Facebook-Youtube-Twitch- Instagram- Aliexpress-emag...ect.. vagy is a multitrust system)

www.magweb.org

A tesztelések miatt az előregisztráció már elkezdődött!
Miből áll,mi a paradigmaváltás programja?


A paradigmaváltás programja egy mindent átfogó politikától mentes programkeret ,egy jelenleg 70%-ig kidolgozott gazdasági alapon létrejött és jövő, teljes,országos minden szektort érintő és OPTIMALIZÁLÓ rendszerkép!

(jogrendszer*gazdaság*logosztika*közigazgatás...ect....)

Egy humanista nem rendszert akar váltani mert az egy politikai struktúrát érintő folyamat! A nemzetünknek paradigmaváltásra van szüksége nem rendszerváltásra! A rendszer leváltása csak egy eszköz egy  lépcsőfok lehet a nagy egységes változáshoz.

Az első alapelv

az ami a teljes programkép elkészítését ösztönzi az pedig a visszahatások teljes kizárása!

Egy humanista nem politikai /vallási /jogi /szexuális vagy faji alapon dönt a közügyek kérdésében hanem kizárólag az egyenlőség elvén!Így az általa létrehozott vagy támogatott program sem lehet politikai alapon vagy bármelyik alapon megosztó a társadalomra nézve! A demokrácia és a diktatúra sem megoldás mert nélkülözik az igazságosságot,az egyenlőséget! Egy mindenki számára elfogadható könnyen értelmezhető program nélkülöz minden hatalomra való törekvést,és csak annyit használ vesz igénybe és hasznosít mindenből egy nép számára amennyire szüksége van!

A második alapelv,

hogy minden szektor eddigi szabályzását,nem újra kell gondolni ,gazdasági jogi vagy egyéb értelemben, hanem a legrövidebb legérthetőbb módon kell azt az embereknek közösen újra alkotni és elfogadni és ALKALMAZNI A MINDENNAPI ÉLETBEN ! ezzel gyakorlatilag új életminőségi kereteket felállítva és közjogi normatívákat teremtve. Minden törvény csak addig ér valamit amíg azt közmegegyezéssel elfogadja egy nép és betartja! Mert ha betartja akkor azt be is tartatja automatikusan mert egy új normát teremt az egységen keresztül!

A harmadik alapelv pedig a FELELŐSSÉGVÁLLALÁS!

Egy Humanista ember, ha valamiről dönt hogy megteszi majd a valóságban is, kimondja azt vagy megteszi amit előre ígért ,akkor azért utána vállalja a felelősséget! A közügyeket érintően egy népnek közösen kell dönteni, de azért közösen is kell vállalni a felelősséget a világ minden országa előtt! Egy humanista számára elfogadhatatlan az, hogy ha valaki nem él a döntés jogával, majd a felelősségvállalással ,akkor utána bárkit is számon kérjen utasítson vagy kényszerítsen! A döntés joga mindenkit megillet!


A program legfontosabb garancia faktorai!


1. A gazdasági normatívákból fakadó újraosztás miatt a program életbelépése után legkésőbb

6 hónappal:

minden munkavállalónak nettó dupla bérezés a kereskedelmi váltó (pénz* Ft) felértékelése /értékmegőrzése mellett! A normanyugdíj bevezetésével a nyugdíjrendszer átalakítása miatt megszűnik a korábbi  társadalmi címkézésből fakadó igazságtalanság!

2.  1 éven belül:

rendezett hazai és nemzetközi jogi normatívák népszavazások útján *rendezett államvezetési - közigazgatási hálózat * rendezett teljes szociális hálózat *Az ország teljes gazdasági hálójának újratervezése  megyei szintű kivitelezésig! * az összes elmúlt 40 évben született politikai és gazdasági paktum kinyitása közzététele a titkosítások feloldása (Népképviseleti elszámoltatás: nem politikai hanem emberjogi és nemzeti érdekképviseleti alapon)

3. 2 éven belül:

felszámolt hajléktalanság * rendezett egészségügy * rendezett oktatási hálózat* rendezett országos logisztika* A katonaság és a rendőrség és a hozzájuk tartozó teljes szféra helyzetének végleges rendezésének lezárása! A bűnözés felszámolása.

4. 3 éven belül :

Az ország teljes gazdasági hálójának újratervezése után elkezdődhet a kivitelezés és az első feldolgozási szakasz 2 éves időfutamban.

5. 4 éven belül:

Garantáltan a jelenlegi magyar életszínvonalból fakadó értékek megnégyszerezése a váltó min. 3x felértékelése és a a bérezések svájci belga szintre emelése a gazdaságilag maximális kiaknázási lehetőségekre való felkészülésről átállás a kivitelezésre!.


..................................................................................................................................................................................................

A legfontosabb kérdés mindig az minden mainstream "politikus/szakember" felől hogy honnan lesz erre pénz?


 Most is 3x annyit forgatunk a Magyarország nevű fantomállam keretein belül mint amennyire a valóságban szükség volna ahhoz hogy fenntartsuk magunkat minden szinten! Aki azt mondja hogy nem így van az hazudik és bármikor fel lehet mutatni bármelyik rendszerben legyen szó jog gazdaság közigazgatás azokat a szándékosan generált anomáliákat amelyek jelenleg is megnyomorítják a nemzetünket ! Jelenleg is egy politikai és gazdasági elit réteg a saját strómanhálózatába fecskendezi ezer milliárd szám évente a mi közpénzeinket és közvagyonunkat hogy a privatizációnak köszönhetően magukat gazdagítsák!  Ami ide van írva az meg is valósítható csak meg kell tenni hogy a döntés jogáért síkra száll mindenki aki nem akar tovább rabszolga lenni! Mindenki aki a saját földjén a saját mag ura akar lenni és tisztességesen akar élni! Nem a Humanista Egységnek kell esélyt adnotok! MAGATOKNAK MAGATOKÉRT FÜGGETLENÜL!


Hogy lehet hozzájutni a programhoz!


Személyes és nézői találkozókon,a korábbi videókból és kérdezés útján! Tulajdonképpen csak dönteni kell hogy meg akarja e ismerni valaki vagy nem. A komplex leírt anyagot senki nem kaphatja meg hiszen még nincs is befejezve ahogy a magweb sem hiszen komoly támogatottság kell hogy be lehessen fejezni. Az a lényeg hogy ami le van írva azt garantálni lehet de csak a megadott elvek mentén ha mindenki megteszi amit kell. A program sikere gyakorlatilag azon múlik hogy az emberek elfogadják hogy amit idáig gondoltak hogy lehet vagy nem lehet az nem létezik és ők maguk eldönthetik hogy mit akarnak és ha betartják amit kell akkor saját maguknak meg is teremthetik politika és minden lózung nélkül!
Mi a Harmónikum technológia!


Megnyílt terméktapasztalati csoportunk: 

https://www.facebook.com/groups/870575750245641/


Bármilyen tudományos technológiai vagy termékismereti kérdésetek lenne keressétek az adminokat vagy személyesen Pongó Zoltánt!
Hajlandóak lennétek párttá alakulni? Ha igen milyen feltételekkel?


NEM! * Egy humanista nem hisz a politikában a pártoskodásban. Ha egyszer is olyan helyzetbe kerülne hogy politikai térfélen döntő szava lenne akkor azonnal a politikai pártrendszer megszüntetésén / felszámolásán kezdene dolgozni nyíltan nem sumákolva!

Egyetlen feltétel van az 4 millió 18+-os Nemezeti érzelmű és gondolkodású szabadságszerető magyar előre leadott szavazata hogy ő nem kér a következő 5 éves oltási programból és egyetlen pártból se hanem a mi programunkat akarja megvalósítani és azt támogatja!Azt akarja hogy a leírtak megvalósuljanak és hajlandó érte megtenni azokat az egyszerű lépéseket amik szükségesek! HA ez megvalósulna akkor természetesen megvan a megoldásunk hogy politikamentesen ezt végig lehessen csinálni 2022-ben.
Mekkora támogatottsága jelenleg a Humanista Egységnek!


Jelenleg a világháló viszontagságai miatt ez nem mérhető fel tisztességesen és "hiteles" számadatot erre hazugság lenne mondani! A nézőszámok melyeket generálni tudok és a már elért közönség szám nem tudja visszaadni a valóságban hogy pl mennyi ember adná le a voksát a programunkra ha pl párt lennénk! De hamarosan megtudjuk a Magweben keresztül ha ti is úgy akarjátok! Sokan csendbe vannak várnak. Sokan meg vannak félemlítve azért nem mutatják magukat. Jelenlegi becsléseink szerint 500.000 Magyar tud a létezésünkről akiken keresztül még van ugyanennyi aki már hallott rólam rólunk de el is utasítja utasította a tudatlansága miatt. A napi átlag olvasó és tájékozódó követő mag 25.000 a tényleges (pénzzel is) támogatói réteg 100 - 200 között volt az elmúlt 8 hónapban.Kik a jelenlegi vezetők?

MHEM Alapító: Oláh Sándor Imre (programalkotás / stratégia / magwebfejlesztés)

A létrejövő alapítvány elnöke: Odri Gábor (Közgazdász/Nemzetközi kereskedelem és kapcsolatok)

Az Admingroup vezetője : Kátai Ildikó ( Kommunkáció / Kapcsolattartás /non-profit system)
Támogatóink segítőink:

Tudományos és technológiai összekötő és tanácsadó: Pongó Zoltán

Magweb és online protokollok : Molnár Attila

Az admingroup tagjai a regionalis csoportok adminjaiA MAG tagjai:

2020 szeptembere óta ők azok akik kifejezték a támogatásukat és jelenleg is kifejezik hogy a program és a platform fejlesztése és a személyes találkozók és munka is mehessen és tehessem amit teszek és másokkal kapcsolódva előrébb léphessünk! szeptemberben 20 fővel indult a mag januárra átléptem a fix 100 fős keretet és ez a keret azóta is változatlan. Összetételében 30%-os rotáció illetve cserélődés volt az elmúlt 6 hónapban de jelenleg is stabil MAG-ként ők az a közösség aki a vállán viszi mindazt ami ebben a rovatban van és ami sok 100 videóban és a paradigmaváltás programjában megvalósítható! Jelenleg a mag tagjai között minden nemű korú magyar ember van (12-90 ig)  12 országból és hazai földről! Minden létező vallási és jelenleg is létező politikai táborból.Hogyan működik a támogatási rendszer, hogy oszlanak meg a lehetőségek a fejlesztésekre! Mire van a legnagyobb szükség jelenleg és mekkora költséggel kell-lehet számolni emberenként!


https://www.teerpaakofficial.hu/l/tamogatasi-megoldasok-junius-8-tol/

A linken megtalálható a jelenleg is működő lehetőség.Hogyan?


Jelenleg az én személyes támogatásom és a fejlesztési támogatás is megoldott!

Aki engem személyesen támogat

az tulajdonképpen azt támogatja amit eddig csináltam. Minden ami a támogatásokból megmarad a megélhetési költségeken felül azt a házi studió kiépítésére a 24 órás kommunikációs audio vizuális csatorna kiépítésére és a magweb fejlesztésére megy el.

Mivel a magweb.org  fejlesztése

horrorisztikus pénzekbe kerül így közösségi elveken kell azt is fejleszteni. jelenleg még két lépcső van a fejlesztési programtervbe beütemezve ezek 600 és 700 ezer ft-ba kerülnek! HA bárki hozzá szeretne járulni a fejlesztéshez akkor a megadott módon e-mailt kell irnia és megteheti a megadott jogi keretek között! email.mhaosi@protonmail.com

A lehetőség a fejlesztésekre

adott/ kötött hiszen szakemberekre van szükség és jelenleg is profi szakemberek dolgoztak a fejlesztésen. Az én havi teljes költségem amióta útnak indultam 400.000-500.000 Ft között van ez azóta sem változott. Voltak költségek melyek megszűntek de lettek más kiadások pl. Kata fizetés plusz teher de ugyanekkor a szállásolási utazási kiadások csökkenni tudtak egy kicsit. A magweb fejlesztésére amennyi megmarad annyit tudok szánni illetve ha jön külön felajánlás hozzá kapcsolódóan! Jelenleg támogatás hiányában a magweb fejlesztése teljesen áll most már egy hónapja! A házi studió kiépítése/fejlesztése is bő 2 hónapja szünetel.

A legnagyobb szükség

jelenleg szakemberekre van a magweb befejezéséhez a hálózat bővítéshez és még állandó fizetésre fel kellene venni olyan embereket akik elvégzik a koordinációs és logisztikai teendőket nem magánemberként mikor hány percet tudnak szánni a közösségre az életükből! A házistudió teljes készre faragása a legjobb minőséghez még legalább min. 200.000 ft de az félre tett project mert nem olyan fontos mint bármi más !

A magweb fejlesztési szakemberek fizetése alsó hangon még 3 milliót kíván meg ebből gyakorlatilag semmi nincs meg jelenleg.  tökéletesen ideális havi összeg viszont a rendszer teljes finanszírozásához az integrációs protokolljaink felgyorsításához havi 10 milliót kívánnak 3-6 hónapig!

A költségeket tekintve

a fent említett összegeket kell osztani a min. 10-max 25.000 fős kialakult már meglévő mindennapi maggal!

_________________________________________________________________________________________


Mekkora az az ember és pénzmennyiség amivel a leggyorsabban véghez vihető az egység terve?


1 millió ember 10.000 ft-al 3 hónapon át! Plusz e mögé egyszer kell utcára menni de akkor mind az egymilliónak családostól minden megyeszékhelyre! Ha minden ugy menne ahogy kell akkor 2x 90 nap alatt minden ami le van irva fenntébb elő lehet készíteni és meg lehet csinálni!Mi a Medbed technológia?

Mikorra várható és mekkora költséggel?

A szó angol szó medical bed vagyis orvosi ágy sokan gyógyító ágyaknak is hívják őket. Ezek nem ágyak hanem technológiák. Több fajtája is van használatban a földön. Létezik mágneses elven működő hullámgenetikai elven rezonancia elven inegrált tipusok is vannak. Jelenleg 4 elérhető ilyen technológia van a földön,a  Magyar Humanista Egység pedig a gyártókkal felvette a kapcsolatot hogy Magyarországra mihamarabb tudjunk a közösség számára ilyen típusú terápiás szolgáltatást is adni. Amint megállapodtunk nyílvánosságra fogjuk hozni hogy ez mekkora és milyen anyagi forrásokat vagy választási lehetőségeket kínál mindannyiunk számára! Természetesen minden hatástanulmánnyal és hiteles dokumentációval minden támogató rendelkezésére fogunk bocsátani mindent!
Elérhetőségek:


Központi csoportunk :

https://www.facebook.com/groups/mhemhun


Regionális csoportjaink:MHEM 1.RÉGIÓ (Pest,Nógrád megye)MHEM 2.RÉGIÓ (Borsod, Heves, Szabolcs, Hajdú-Bihar megye)

https://www.facebook.com/groups/295003128922871


MHEM 3.RÉGIÓ (Bács-Kiskun, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok,Csongrád,Tolna megye ,Baranya megye)

https://www.facebook.com/groups/499219774828771


MHEM 4. RÉGIÓ (Fejér, Veszprém, Komárom-Esztergom megye)

https://www.facebook.com/groups/1859483110884092


MHEM 5.RÉGIÓ (Győr-Moson-Sopron, Somogy, Zala, Vas megye)

https://www.facebook.com/groups/332558924878155


MHEM 6.RÉGIÓ ( KÜLFÖLDÖN ÉLŐ MAGYAROK)

https://www.facebook.com/groups/1173750326398109A regionális csoportok vezetője: Kátai Ildikó

A régiós csoportokban keressétek az adminokat ha kérdés kérés merül fel.
Téged milyen platformokon lehet megtalálni?Személyes oldalam a liveokkal és tartalmakkal:

www.facebook.com/teerpaakofficial


Személyes blog:

www.teerpaakofficial.hu


A telefonszámomhoz e-mailen keresztül vagy az adminokon keresztül lehet jutni ha olyan fontos a helyzet!