A Hallows Eve a Druidáktól a Halloween-ig ! 

2018.10.28

Az ősi "pogány" vallások és hitvilágok egyik szerves része volt az úgynevezett északi hitvilág is. A Nordic Faith sok ága boga kapcsolódik egymáshoz,és a központi napisten ideológiához is,területi eltérésivel együtt természetesen a sajátos módján.


Korábban már tettünk említést a jelképekről és azok szándékos változtatásairól illetve terjesztéséről. A Vatikánban van egy külön jezsuita csoport mely ezekkel az ősi iratokkal foglalkozik a világ minden tájáról,és azok tartalmát és történelmi szerepét vizsgálja illetve transzformálhatóságukat.

Ma minden jel amit használunk az már fel van töltve ideológiával hittel! és legtöbb esetben tudatlansággal és hazugsággal.


Ahogy közeledik egy újabb ősi pogány ünnep jelenkori katolikus -"keresztény" transzformált verziója úgy kezdődik el az emberi butaság felszínre törése is. A legtöbben még mindig nem értik a jó és a rossz közötti különbséget,a sötét és a fény közötti differenciát és hogy az új világrendi luciferánus elit számára és a Vatikán számára ezek a dolgok mekkora súllyal is bírnak és mit reprezentálnak.


Minden ősi ünnep amely fennmaradt a mai korban az nem modern dolog hanem évezredes kultúrális hagyomány a földgolyónk valamelyik részéről,valamelyik néphez és annak hiedelmeihez hagyományaihoz és népszokásaihoz kötődve. Az hogy 2-3-4 ezer év távlatából a vatikán a szabadkőművesség és a média hogyan transzformálta át ezeket a dolgokat a mai ember tudatában ,a "kerszténység" és egyéb vallások tükrén keresztül az már egy külön mise.


A hallows eve is pont egy ugyan olyan termékenységi és napisteni ünnep mint bármelyik más a világ többi részén csak meg voltak a maga sajátosságai. Ahogy az évek és a kulturális behatások is változtak egyes földterületek felett úgy változtak a hitvilágok is,lásd pl a zsidó kérdést Nabukodonozorral és a zsidó asszimilálódási folyamatokkal.


Ma a Hallows Eve már nem egy északi évzáró ünnep a maga kis hagyományaival hanem egy globális áldozati sátánista luciferánus ünnep és agymosással teli marketing buisness mely mögött az olyan családok állnak mint a Mars a Henessy és a többi északír és ősi angloír és skót dinasztia.(róluk szintén írtunk korábban)


Az ereklyék éjjele mert hogy eredetileg ez volt a neve, egy kalandokkal és "ereklyék" gyűjtésével kapcsolatos termékenységi ünnep volt,mely hajnalig tartott egy záróbulival általában nagy tüzek körül.


Az ünnep lényege hogy elbúcsúztatták a nyarat,és VÁRTÁK AZ ÚJ KORSZAK AZ ÚJ IDŐSZAK ÚJ NAPFELKELTÉJÉT!!! VAGYIS AZ ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS KEZDETÉT!


Különböző időszakokban különböző területeken az északi hitvilág e nagyon fontos ünnepét sok fajta módon ünnepelték.

Voltak akik egyszerű módon közösségi ünnepként tekintettek rá,voltak olyanok akik áldozati ünnepként. Voltak olyanok akik hitéleti és vallási kultuszt gyakoroltak,és voltak akik csak szimplán bulizni akartak.


A kelta időkerék ünnepei a következőek voltak:

Samhain - a kelta újév (október 31.)
A múlt év búcsúztatása és az elmúlás és megújulás megélése,ünneplése. A holtak napja,az emlékezés napja,és áldozati éjjel a holtak istenének.


Yule, - a Napisten újjászületése (december 22.)

Imbolc - a növekvő fény, megtisztulás ünnepe , a tél vége, a tavasz jövetele, "félidőben" található a kelta újévet jelentő samhain és a nyár kezdetét jelző beltaine között.(február 2.)

Ostara - az ébredő természet, a tavasz, a fák és a tavaszi napéjegyenlőség ünnepe. (március 21.)

Beltaine - virágba borulás, lombok, szerelem ünnepe (május 1.)

Litha - a Napisten és Földanya nászünnepe (június 21.)

Lughnasad - az aratás ünnepe (augusztus 1.)
.
Mabon - betakarítás, szüret (szeptember 21.)

________________________________________________________________________

Egy kis kitérő csatolmány:

A Shamhain egy szigorúan felnőtteknek szóló ünneplés volt,hiszen egy egész éjszakás eseménysorozatról volt szó,melyben központi szerep jutott az ősök tiszteletének a holtaknak és a haldoklóknak.

A kelta társadalom csúcsán a druidák álltak. Ők egyszerre voltak papok gyógyítók bölcsek ,tanítók és jogalkotók. Rendkívüli jósok és csillagászok voltak.

A kelták hite szerint az istenségek mindenütt jelen vannak: a fákban, az állatokban, a vizekben. A női istenségek kifejezetten dominánsak. Ír földön ma is női isten a főisten Ishtar személyében.

A druidizmus egy hatalmas szerteágazó tudástár mely gyakorlatban az idő végtelenségében szájról szájra maradt fenn a legősibb legbelsőbb körök részére. A jelenkorunk legmagasabb rangú wicca papnői és kelta papjai is már transzformálódtak a mai korhoz.

Régen 20-30 évbe telt mire druida lehetett alaki addig tartott a tanulási folyamat!!!

Az oktatásba beletartozott a tudás minden ága: orvoslás, hittan, bölcselet, államtudomány, csillagvizsgálás stb. Az anyagot versekbe foglalták s így kellett azt emlékezetükbe vésni. Leírni nem volt szabad semmit sem, hogy így is elzárják a titkokat az avatatlanok elől. Az osztály élén állott a főpap, akit élethossziglan választottak. Halála után a legtekintélyesebb druida következett, s ha többek közül kellett választani, szavazattöbbség döntött.

Ma vérségi alapon vezetik e köröket mintsem tudás alapján.

Persze a vatikán legfőbb papja és mágusa a vezetője e körnek is. (Cercenzi Ottoboni)

A vatikán falain belül és kívül is nagyon kevesen vannak akik az ősi rítusok szakértői,pápából is csak egy volt Joseph Ratzinger az össz. szám talán 10 körüli lehet.


A Druida nézet 3 nagyon egyszerű tételben gyökerezett.

1. Tiszteld az isteneket
2. Légy Bátor
3. Kerüld a rosszat
________________________________

1.
Az isteneket mindig megtisztelték s nem ritkán vérrel is. Úgy tartották hogy az igazság mindenek előtt való,ezért annak aki rászolgált tetteivel a halálra annak mennie kellett. Életért életet ez volt az egyik alapszabály.Egy megváltó kivégzést vagy egy áldozati kivégzést mindig csak druida főpap végezhetett egyszerű papok soha!

( Ez ma is így van. Ha a Holland vagy Britt királyi dinasztia áldozatot akar bemutatni az istenek valamelyikének akinek a kultuszát ápolja és ez ember (esetek többségében gyermekáldozással jár) akkor csak maga a fehér pápa (Ferenc) vagy egy általa felhatalmazott pap teheti meg vagy Ottoboni vagy egy megbízottja! Senki más. A legmagasabb rangú áldozati rítusokat csak a legmagasabb szintűek végezhetik el. )

Természetesen a sátánista körök és szekták is áldozati miséket szoktak bemutatni, a kisállat kivéreztetésektől a felnőtt és gyermekáldozatokig minden előfordul de ez szintén státuszfüggő,és ami a legfontosabb,hogy a gonosz indíttatása van a háttérben.

2.

Erről csak annyit hogy fegyveresen a legjobban képzett harcosoknak számítottak ( a rómaiak is egyesével vadászták öket mert ha többen voltak akkor egy 4-5x -ös túlerőt is simán legyőztek) de sokszor megtörtént az is hogy békéltetők voltak és megakadályoztak harcokat úgy hogy gyakorlatilag a két fél közé álltak és tárgyalásokat kezdeményeztek. Ezért hívják sokan őket az ókori Jediknek.

3. Alapvetően visszafogott megtartóztató életet életek.

_________________________________________________________________________


Vissza a Hallowmas-hez illetve a Hallows Eve-hez

Szóval voltak különböző rétegek akik máshogy élték meg sokszor ezeket a dolgokat (ez ma is így van) de azért alapvetően volt egyetértés bizonyos dolgokban.

Ahogy a kelták látták az évszakok változását, és közben érezték a nap erejének csökkenését, megijedtek, és elkezdtek aggódni. A Samhain erre is gyógyírt jelentett. A nap utazását az égbolton az úgynevezett "téli tüzek" fényeivel próbálták meg segíteni.

Amikor ugyanis a nap lebukott az alvilág birodalmába, az ott tartózkodó erők könnyedén felemelkedtek.

DONN az alvilág ura felszabadult a nap ellenőrzése alól, és a földre szállhatott.
Nem érkezett azonban egyedül: vele együtt más ijesztő teremtmények (szellemek, tündérek és más azonosíthatatlan lények) is beléptek az emberek világába.


Az ősi kelta druidák vezette mitológiai eredet és mögötte álló gondolatiság hit az ez volt!

Ezért gyújtottak hatalmas tüzeket ezért jártak házról házra és mondtak áldást énekeltek és ezért volt vendég mindenki mindenkinek. Ezért égették a lángokat és alkalmaztak tüzes világításokat,és rémisztő maszkokat.
Ezekkel a tüzekkel ünnepelték a fény győzelmét a sötétségen!
A szellemeket a gonosz ártó lényeket akarták távol tartani maguktól és környezetüktől mindamellett hogy szeretteiket akik már elmentek szívesen megvendégeljék ha visszajönnének látogatóba!!!!

Amikor a családok körbe ülték a tüzeket akkor kísértethistóriákkal szórakoztatták egymást és igaz történeteket elevenítettek fel már eltávozott családtagjaikról.

A visszatért lelkeknek a családtagok ételt is hagytak, és nem véletlenül. Mert annak ellenére, hogy az ősök szellemei jellemzően jóindulatúnak bizonyultak, még mindig jobb volt kiszolgálni és elkerülni őket.

Voltak szabályok amiket be kellett tartani ezen az éjjelen.

Hosszú utazásba a kietlen vidékeken nem volt ildomos kezdeni illetve kerülni kellett minden átkelőhelyet,hidat ösvényt erdőszélét útelágazásokat. Ami külön fontos volt hogy Nagyon messze el kellett kerülni a TEMETKEZÉSI HELYEKET!!!!!

Szóval ez volt a Hallowmas ill. Hallows Eve akkor ami ma Halloween.

És mi ma a Halloween?!

Egy kereskedelmi fogás?
Egy vallási ünnep?
Egy keresztény ünnep?
Egy pogány rítus?

MINDEGYIK EGYSZERRE ÉS EGYIK SE!

Mára ez a nap a szabadkőműveseknek a világelitnek és a királyi családoknak és a vatikánnak, a sátánistáknak az alvilág lények véráldozati kultuszának a napja!!!

Ezen a napon a legfelsőbb luciferánus brigád a kilencedik kör globálisan szervezett áldozati rítus sorozatot mutat be a meghívott alvilági lényeknek démonoknak és lucifernek.

Ezen a napon tűnik el a legtöbb ember a bolygóról !!
Ebben a hónapban tűnik legtöbb felnőtt nő és gyerek a bolygóról!

Véletlen lenne?

Nem nem az!

Ezen a napon és éjjelen ezek a körök ezek az elit luciferánus papi körök nem kint akarják tartani gonosz és ártó szellemeket hanem pont hogy be akarják engedni őket,hogy véráldozatokat mutassanak be nekik.

Ahogy Gabriele Amorth atya ( a vatikán egyik legnagyobb ördögűzője és démonológusa) mondta: " A gonosz már bejutott a Vatikánba,az utóbbi évek történetei igazak pedofiláról és erőszakról"

Ezen az estén minden évben egy globális holocaust zajlik le egy luciferánus szűrnyűségekkel teli éjjel amikor is bulival meg csokival meg cukorkával próbálják elnémítani a tudatot hogy ne hallja meg a rengeteg szenvedő sikolyát miközben kínhalált halnak a vérszomjas elit szórakozására és kiferdített vallási fanatizmusára.

________________________________________

Méltósággal élni és meghalni mindenkinek kijár,
de hagyjátok a holtakat az élőkkel foglalkozzatok!