Sargentini vs. Magyarország - 5. fejezet (A konklúzió)

2018.09.16

A jelentés egy igazi útvesztő,gondolhatják sokan így el sem olvassák! Pedig elkéne ahhoz hogy beszélni lehessen róla és véleményezni!


1) Alkotmányos és választási rendszer működését ért jelentés:

a, Az Alkotmánybíróság jogkörének korlátozása

b, Az állampolgároknak a törvényekkel szembeni fellépés jogának megvonása egyedi ügyben való érintettség hiányában.Vagyis senki nem fordulhat egyéni beterjeztéssel az alkotmánybírósághoz ha csak ő személy szerint nem közvetlenül érintett az ügyben,de ha az is,akkor se számít hogy 100.000 vagy 300.000 aláírással megy mert az alkotmánybíróság saját hatáskörében elutasíthatja a népszavazásra tett kérelmet! (Minden esetben elutasította az utóbbi 8 évben)

c, Alkotmány fölött gyakorolt tartalmi alkotmányossági kontroll tilalma. Vagyis nem lehet megkérdőjelezni egyetlen állampolgárnak se népszavazási kérelemmel az alkotmányt!

d, A civil társadalom nem megfelelő bevonása. Vagyis hogy nincsen megfelelő konzultáció és széleskörben elfogadtatott egyezmény mely alapján megtörténnek a kollektív az egész ország lakosságát érintő kozjogi közegészségügyi közterületi és egyéb változatások!

e, Az Alkotmánybíróság összetételére és működésére gyakorolt befolyás kiterjesztése azzal, hogy megváltoztatták az alkotmánybírák számát, kinevezési eljárását és nyugdíjkorhatárát,vagyis a saját embereikkel töltötték fel a legmagasabb rangú jogi testületet!

f,Egyenlőtlen kampány verseny a választások alatt. Vagyis a kormánypárt túlzott média és felületbefolyásolása negatív hatással volt az ellenzéki lehetőségekre ezáltal sérültek a tájékoztatáshoz való jogok.

g ,Az "Állítsuk meg Brüsszelt" nemzeti konzultációt ténybelileg tévesnek és rendkívül félrevezetőnek minősíti a jelentés, míg a 2015 májusi "Bevándorlás és terrorizmus", valamint a 2017 októberi "Soros-terv" témájában folytakat a migránsokkal, és kimondottan Soros György személye és az Unió ellen irányulónak értékeli. - Az volt felesleges belemenni!

Az első pont nem tartalmazott semmi olyat ami nem lenne valós. Az országot egy szóval se bántja!
________________________________________________________________________


2) Igazságszolgáltatás és más intézmények függetlensége, a bírák jogállását ér jelentés:

a, Az OBH elnökének hatáskörét illeti ,a bírák kirendelése, áthelyezése, valamint a bírói vezetők kinevezése terén. A másik pedig a bírói pályázatok indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánításának lehetőségével kapcsolatos, amellyel kapcsolatos OBH elnöki gyakorlatot az OBT egyhangú döntésével törvénysértőnek talált ezen az éven. Vagyis a hatalommal való visszaélés lehetősége túl nagy, államilag politikailag elfogult koncepciós eljárások esélye megnőtt a számonkérés pedig lehetetlen.

b, Ami pedig a 2010 óta tartó egyéb problémákat illeti, a jelentés az alábbiakról emlékezik meg:

Az Európai Unió Bírósága uniós jogot sértőnek találta a bírói kényszernyugdíjazást 2012-ben, amit követően a Nemzetközi Ügyvédi Kamara Emberi Jogi Intézete a 2015. októberi jelentésében kifejtette, hogy az eltávolított bírák többsége nem tért vissza eredeti hivatalába, részben amiatt, hogy azt már betöltötték.

A Gazsó kontra Magyarország ügyben az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) 2015 júliusában megállapította, hogy Magyarország rendszerszinten nem biztosítja a bírósági eljárások ésszerű időn belüli lefolytatásához fűződő jogot, és nem tesz lépéseket annak érdekében, hogy a kérelmezők jogorvoslatot kérhessenek nemzeti szinten a túlságosan hosszú polgári eljárások miatt.

A Baka kontra Magyarország ügyben az EJEB 2016-ban megállapította, hogy a Baka Andrásnak, a Legfelsőbb Bíróság elnökének elmozdítása nemzetközi egyezményt sértett.

Jóri András adatvédelmi biztos eltávolítása kapcsán az Európai Unió Bírósága állapított meg jogsértést 2014-ben.

Az ügyészséggel kapcsolatban a legfőbb ügyész újraválaszthatóságát, az egyes ügyek ügyészségen belüli elosztását és a fegyelmi eljárások átláthatóságát említi a jelentés hiányosságként.

A második pont szintén nem tartalmaz semmit ami a magyar nép ellen szólna!
________________________________________________________________________


3) A Korrupció és összeférhetetlenség témakörének jelentése:

A jelentés alapvetően az EBESZ és OLAF jelentésre alapoz illetve azt egészíti ki és hagyja helyben.

a,
A képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos valós szankciók nincsenek, ahogy azok online átláthatósága és kereshetősége is hiányos.
A választásokra felhasznált kampánypénzek forrásáról csak a választások után kell nyilatkozni, ami lehetetlenné teszi, hogy a választók a választáskor tudják, jogszerű vagy jogellenes kampány után mennek-e szavazni.
A magyar kormány 2016 decemberében kilépett a Nyílt Kormányzati Együttműködésből, amely mintegy 75 országot és több száz civil társadalmi szervezetet fog össze, de annak nem tagja az összes uniós tagállam.
Magyarországon 1996 óta folyamatosan csökkent a kormányzati hatékonyság, és az ország az egyik legkevésbé hatékony kormányzatú tagállam az Unióban, minden magyar régió jóval az uniós átlag alatt van a kormányzás minősége tekintetében.

b, A korrupció kapcsán tett megállapítások

Magyarország a GDP-je 4,4%-át vagy az állami beruházásainak több mint felét kitevő uniós finanszírozásban részesül
2016-ban a közbeszerzési eljárások 36%-án egyetlen érvényes pályázat volt
A 2013 és 2017 közötti időszak vonatkozásában az Unión belül Magyarország tekintetében a legmagasabb az OLAF strukturális alapokkal és mezőgazdasággal kapcsolatos pénzügyi ajánlásainak százalékos aránya
2017-ben az OLAF "súlyos szabálytalanságokat" és "összeférhetetlenségeket" állapított meg 35 olyan közvilágítási tárgyú szerződést illetően, amelyeket egy, akkoriban a magyar miniszterelnök veje által irányított vállalkozásnak ítéltek oda. Az OLAF a pénzügyi ajánlásaival együtt megküldte végleges jelentését a Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatóságának azzal, hogy az 43,7 millió EUR-t fizettessen vissza, illetve igazságügyi ajánlásokat tett a legfőbb ügyésznek.
A 2017-ben lezárt, határokon átnyúló vizsgálat olyan esetekre is kitért, amelyekben állítólag 31 kutatási és fejlesztési projektben éltek vissza uniós forrásokkal.
Magyarország úgy határozott, hogy nem vesz részt az Európai Ügyészség létrehozásában, amely felelős lesz az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények elkövetőivel és azok bűntársaival szembeni eljárások lefolytatásáért.
A Bizottság által 2014-ben közzétett uniós antikorrupciós jelentés szerint Magyarországon a korrupciót széles körben elterjedtnek (89%) érzékelik.

A 3. pontban megint csak semmi olyan nincsen amivel a magyar emberek ne lennének tisztában. Nem őket "bántja" a jelentés ezen szakasza!
________________________________________________________________________


4) Magánélet védelme és adatvédelem jelentése:

Ez a pont gyakorlatilag egy álszent baromság.

Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága a 2018-ban aggodalmának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon a nemzetbiztonsági célból folytatott titkos megfigyelések jogi kerete lehetővé teszi a kommunikáció tömeges lehallgatását, és nem tartalmaz megfelelő biztosítékokat a magánélet tiszteletben tartásához való jogba történő önkényes beavatkozással szemben.
Mivel totális az online kontroll és a google ezt csak egyre mélyebben és szélesebben terjeszti majd ki így nincsen miről beszélni. A globális megfigyelés és adatgyüjtés korát éljük,de ettől függetlenül ez a rész se tartalmazott az országot bántó kijelentést illetve olyat ami rosszat akarna az embereknek.

________________________________________________________________________


5) A szólásszabadsággal kapcsolatos jelentés:

A jelentés ezen szakasza ismét nem egy beható saját vizsgálat eredménye hanem már kész összetett anyagok kiegészítése illetve helyben hagyása! A jelentés forrásai e körben: Velencei Bizottság, EBESZ, Európa Tanács, ENSZ, főbb megállapításai:

a, Médiatanács tagjainak megválasztására vonatkozó szabályokat kormányzati túlsúlyt biztosítanak az elvileg kormánytól független testületben
b, Közszolgálati médiaszolgáltatók irányítása centralizált
c, A közszolgálati médiaszolgáltatók kizárólagos hírszolgáltatója a nemzeti hírügynökség
d, A közszolgálati műsorszolgáltató híradásai és a szerkesztői módszerei egyértelműen a kormánykoalíciónak kedveztek a 2018-as választási kampányban
e, A tulajdonviszonyok átpolitizáltsága a korlátozó jogi kerettel párosulva dermesztő hatást gyakorolt a szerkesztői szabadságra, akadályozva ezzel a szavazók hozzáférését a sokszínű információhoz
f, A Parlament alakuló ülésén megtagadták több független újságíró akkreditációját
g, A közérdekű adatok kiadásával kapcsolatos munkaerőköltség kiszámlázása elfogadhatatlan
h, A médiatulajdon koncentrálódik
i, Öncenzúra jelen van a médiában
j, A becsületsértés bűncselekmény, holott a más jóhírnevét sértő sajtó- és egyéb közlésekkel szemben a polgári jogi védelem is elégséges és kellően hatékony lenne

Az a legnagyobb baj hogy tételesen is könnyű lenne kifejteni hogy miért nem téved ez a szakasz de a legrosszabb az egészben hogy még így se teljeskörü! Az országot megint egy rossz szó nem érte.
________________________________________________________________________


6) A tudományos élet szabadságát érintő jelentés:

A helyzet ugyan az mint az előző pontban. Sargentini konkrétan semmit nem tett hozzá a dolgokhoz a korábbi jelentésre támaszkodott amit a velencei bizottság adott ki és alapvetően a CEU szabályozása illetve a hozzá kapcsolodó Soros elleni dolgokról szól. A jelentés rögzíti, hogy bár a CEU teljesítette az új törvényi követelményeket is, helyzete továbbra is bizonytalan. A törvény miatt a Bizottság keresetet is indított Magyarország ellen az Európai Unió Bírósága előtt.

Ez a pont nehéz eset. A CEU egy alapítványi magánkézben lévő oktatási intézményként hiába teljesítette a törvényben foglalt kereteket mégis olyan környezetet teremtett a kormány amivel precedenst teremtett az oktatási szektorban és a hozzá szorosan kapcsolodó jogi palettán. A tény hogy egy új világrendi keltetőgép az intézmény ez ellen nem lehet mit tenni de van még ilyen sok csak éppen sunyiban nem nyiltan mint ahogy a CEU csinálta. Mindenkinek lelke rajta hogy oktatási vagy jogi vitát akar csinálnia kérdésből de magyarországot ez a szakasz se támadta.
________________________________________________________________________


7) A Vallásszabadság témakörének jelentése:

A kritika tárgya 2011 végén elfogadott egyházi törvény, amely számtalan egyházat megfosztott egyházi státuszától, önkényes elismerési kritériumokat vezetett be, az országgyűlési képviselők döntésétől teszi függővé az egyházi elismerést, és az elismert és az el nem ismert egyházak között diszkriminatív szabályozást valósít meg. A törvényt a magyar Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek találta, az Emberi Jogok Európai Bírósága a Magyar Keresztény Mennonita Egyház és mások kontra Magyarország ügyben 2014-ben szintén jogsértést állapított meg az ügyben.

A történet végtelenül egyszerű Magyarországon ma nincsen vallásszabadság!
Az hogy ez kinek a hibája arra majd kitérünk a konklúzió nevű végpontban amivel le is zárul ez a történelmi áttekintés.

________________________________________________________________________


8) Az Egyesülési szabadság jelentése:

Ez a pont egy nagy humbuk!
Jelenleg már szinte nincsen olyan ország ahol ne akadályoznák meg minden áron a rendszerkritikus tüntetéseket! Ez persze nem azt jelenti hogy nálunk ezt a sémát kéne követni de az új világrendben hozzá kell szoknia gondolathoz...sajnos...

A jelentés ezen szakasza egyébként egy újabb korábbi jelentés sorozat helyben hagyása semmi más.
A megállapítások forrásai az Európa Tanács, az ENSZ több szerve, a Velencei Bizottság, az Európai Bizottság és az EBESZ. A kritikák érdemes a civil szervezettek szembeni fellépéseket illeti, ezek között az alábbiak kerülnek terítékre:

A Norvég Alap kapcsán folyt kormányzati propaganda, az ügyben folytatott KEHI vizsgálat
A 2017-es törvény a külföldről támogatott szervezetek regisztrációjáról és az ahhoz kapcsolódó kormányzati retorika ("külföldi ügynök"), valamint a törvény uniós jogba ütközése, ami miatt kötelezettségszegési eljárás is van folyamatban, mert az a Bizottság szerint tőke szabad mozgására vonatkozó rendelkezéseivel összefüggésben megsértette az egyesülési szabadsághoz, valamint a magánélet és a személyes adatok védelméhez való, az Alapjogi Chartában rögzített jogot. Vagyis uniós alapjog sérült pont!
A "StopSoros" törvénycsomag, amellyel bevezetett 25%-os különadó nyomásgyakorlásra és a civil szervezetek tevékenységeibe való indokolatlan beavatkozásra is lenne felhasználható.
A menekülteknek segítség nyújtást kriminalizáló szabály a jelentésben idézett források szerint megfosztaná a lakhelyük elhagyására kényszerült embereket a kritikus fontosságú segítségtől és szolgáltatásoktól, és tovább szítanák a feszült közbeszédet és az egyre terjedő idegengyűlölő attitűdöt.

A menekültstátusszal kapcsolatos kérdésnek semmi köze a gyülekezési joghoz innentől kezdve ez a pont irreleváns. Egyébként meg a az eredeti jelentés nem tesz különbséget egy igazi menekült és egy betelepített migráns között és nem rendezi a törvényi kereteket sem így nincsen értelme se magyar részről se sargentini felől hogy része lett a jelentésnek.
________________________________________________________________________


9) Az Egyenlő bánásmód jelentése:

A megállapítások forrása az ENSZ, az EBESZ, az Európai Bizottság, az Emberi Jogok Európai Bírósága. Vagyis Sargentini megint szart se csinált.

a, A nők továbbra is alulreprezentáltak a politikai életben, és nincsenek jogi követelmények a nemek közötti egyenlőség előmozdítására a választási környezetben
b, A magyar büntető törvénykönyv nem nyújt teljes körben hatékony védelmet a kapcsolati erőszak női áldozatai számára, a nők elleni erőszakkal szembeni fellépésről szóló isztambuli egyezményt Magyarország még nem ratifikálta
c, A diszkrimináció alkotmányos tilalma nem említi explicit módon a szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló megkülönböztetést, a család fogalmának alkotmány általi korlátozó meghatározása megkülönböztetéshez vezethet, mivel nem terjed ki az azonos nemű párokra
d, Sok mentális, értelmi és pszichoszociális fogyatékossággal élő személyt kényszerítenek egészségügyi intézményekbe és kényszergyógykezelésre, valamint különítenek el, továbbá hogy a jelentések szerint zárt intézményekben erőszakos, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódot alkalmaznak, és magas a ki nem vizsgált halálesetek száma.

A c. pont szerintem népszavazási kérdés de a többi stimmel...az országot megint nem bántotta senki!
________________________________________________________________________


10) A kisebbségekhez tartozó személyek - köztük a romák és a zsidók - jogai, valamint a kisebbségekkel szembeni gyűlölködő kijelentésekkel szembeni védelem jelentése:

A jelentéscsomag ezen szakasza megint csak ugyanaz minta korábbiak alapvetően az új világrendi cionista ENSZ mögött álló felső kör vagyis Intolerancia Elleni Európai Bizottság, az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéletei. Sargentini off.

A magyar társadalomban a cigányokkal, a zsidókkal és a szexuális kisebbségekkel szembeni intolerancia továbbra is jelen van. (mint mindenhol a világon) E körben a jelentés ugyanakkor elismeri a magyar kormánynak a romák integrációjáért és az antiszemitizmussal szemben tett intézkedéseit
Az alkalmazásban nem álló, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatal romák aránya a 2011-es 38%-ról 2016-ra 51%-ra nőtt
Külön említést nyert a miskolci "számozott utcák"-ban a romák kényszerkilakoltatásának ügye, amelyben a jogsértést állapított meg magyar bíróság és más hatóság is
Elismerve a magyar kormány számos, antiszemitizmussal szembeni intézkedését, Orbán Viktor 2018. március 15-én tartott beszédét egyértelműen Soros Györggyel szembeni antiszemita sztereotípiákat is tartalmazó megnyilvánulásnak nevezi
A Horváth és Kiss kontra Magyarország ügyben 2013-ban az EJEB megállapította, hogy a vonatkozó magyar jogszabályok gyakorlati alkalmazása nem nyújt megfelelő biztosítékokat, és azt eredményezi, hogy a roma gyermekek túlreprezentáltak a speciális iskolákban a szellemi fogyatékosság módszeresen alkalmazott hibás diagnózisa miatt, ami az oktatáshoz való megkülönböztetéstől mentes jog megsértését jelenti
A Balázs kontra Magyarország ügyben 2015-ben az EJEB megállapította, hogy sérült a megkülönböztetés tilalma azzal, hogy nem vették figyelembe egy támadás romaellenes motivációját
Az B. kontra Magyarország ügyben 2016-ban, illetve a Király és Dömötör kontra Magyarország ügyben 2017-ben EJEB megállapította, hogy sérült a magánélet tiszteletben tartásához való jog azzal, hogy nem vizsgálták ki megfelelően a faji motivációjú visszaélésekkel kapcsolatos vádakat
Az F. kontra Magyarország ügyben 2017-ben az EJEB megállapította, hogy sérült a diszkrimináció és az embertelen vagy megalázó bánásmód tilalma azzal, hogy a hatóságok nem vizsgálták meg az eset mögött meghúzódó esetleges rasszista indítékot
A jelentés ezek mellett elismeri a kormány egyéb erőfeszítéseit a gyűlölet-bűncselekményekkel szembeni küzdelemben.

Gyakorlatilag ez csak egy része a teljes anyagnak de itt inkább a kormány méltatása zajlik mint konkrét elítélése. Mivel az egész unióban szerteágazó a zsidó és egyéb pl muszlim kérdés így ez nem oszt nem szoroz az országot meg megint csak nem érte semmilyen inzultus. Mindazon által virágzik nálunk a zsidózás meg a cigányozás ez tény....
________________________________________________________________________


11) A migránsok, menedékkérők és menekültek alapvető jogai:

Ez az a pont mely egy igen érdekes szójáték sorozat. Már a címben is benne van az emberek megvezetésének módja! Nem egy cézott megnevezést használnak pont azért hogy össze lehessen mosni a dolgokat. Migráns, menedékkérő és menekült. Nagyon nem ugyanaz a három vagy mégis?

Sargentini itt se volt rest dolgozni egy szót nem tett az egészhez korábbi jelentéseket nyálazott át és hagyott helyben. A megállapítások forrása az ENSZ több szerve, az EBESZ, az Európa Tanács egyes szervei, az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéletei, az Európai Bizottság és az Európai Bíróság.

a, A magyar menekültügyi rendszer 2015 óta tartó leépítését és tönkretételét többek közt a menedékjoghoz való hozzáférés rendkívüli korlátozását, (2017-ben a kérelmek 69,1%-át utasították el), róják fel. ( a számok makacs dolgok)

b, A jelentés kiemeli, hogy az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága a folyamatosan romló jogszabályi környezet és az ezeket követő gyakorlati változások miatt a Magyarországra irányuló Dublini átadások azonnali felfüggesztését kérte 2017-ben, melynek az uniós tagországok eleget is tettek. Vagy is jogi visszaélések történtek a legmagasabb politikai szinten többször is.

c, Szintén külön említést kapott a kollektív kiutasításnak az Alaptörvénybe és számos nemzetközi egyezményekbe is ütköző 2016-os törvénybe iktatása, melynek eredményeként 2016 júliusa óta több tízezer külfölditől tagadták meg a magyar hatóságok, hogy egyáltalán benyújthassa menedékkérelmét. Vagy is arcon köptük a saját alkotmányunkat és az uniós vállalást is.

d, A kvóta elejárás európai szankciókat fog maga után vonni miután a Sargentini jelentés megerősítette hogy magyarország továbbra is a kvótrendszer elutasításának álláspontján van! Azért zárójelben megjegyezném már 5x annyit befogadtunk csak nem menekültet hanem gazdasági migránst!


Megint csak nem látok semmilyen támadást a magyar polgárok ellen.
_______________________________________________________________________


12) Gazdasági és szociális jogok jelentése:

a, A hajléktalanság kriminalizálása nemzetközi jogot sért

b, Az alternatíva nélküli kényszerkilakoltatások problematikusak

c, A családok nehéz szociális-gazdasági helyzetére hivatkozva a gyermekek családjuktól való elszakítják (Azért azt megnézném hogy mondjuk egy roma telepről hogy visznek el egyetlen gyereket is ha méga rendőrök se mernek bemenni a putrisorra nem hogya védőnők!)

d, A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege az egyszemélyes háztartások esetében nem éri el a szegénységi küszöb 50%-át, ami az egyik legalacsonyabb az Unióban

e, A munkanélküli ellátások 3 hónapos maximális időtartama az Unión belül a legrövidebb, és csak mintegy egynegyedét teszi ki annak az időnek, amelyre a munkakeresőknek átlagosan szükségük van ahhoz, hogy új munkahelyet találjanak. A járadék összege a legalacsonyabbak között van az Unióban.

f, Az öregségi nyugdíj minimális összege nem megfelelő, a rehabilitációs és rokkantsági ellátások minimális összege bizonyos esetekben nem megfelelő

g, A sztrájkjog alig érvényesül általában is, a közszolgálatban pedig csak azok a szakszervezetek hirdethetnek sztrájkot, amelyek részesei a kormánnyal kötött megállapodásnak

h, Bár csökkent 26%-kal a szegénység, de még így is uniós átlag felett van, a gyermekszegénység pedig átlag feletti

Nehéz mit hozzá fűzni az igazság igazság marad.......
______________________________________________________________________


A végső megoldás.....a konklúzió!


Az első kérdés ami rögtön felmerül az emberben miután összerakta az elmúlt 4 fejezet történelmi áttekintését majd e felé a komédia felé fordul,hogy hogy a jó istenbe zavarhatja az igazság a magyar népet,azaz MAGYYARORSZÁGOT!?!?!?!?!?

Nem a kormányt amely Magyarországként aposztrofálja magát minden egyes megszólaláskor!
Nem a magyar kormányt mely az új világrendi szabályoknak megfelelően folyamatosan kelti a pánikot riogatja az embereket a migrációval és a terrorizmussal miközben valójában szó szerint NYÍLT diktatúrát épített ki és ezt még a vak is látja!
Nem a kormányt mely a rengeteg jogi csűrcsavarásnak és visszaélésnek a következtében bármit megtehet még azt is hogy arcpirítóan nyílvánosan nagy vigyorral szétlopják a komplett vamzer és talpnyaló jobboldali siserehaddal az ország (vagyis a nép) vagyonát!

És végül a legfontosabb....

NEM A KORMÁNYT AMELYIKNEK 75%-OS TÁMOGATOTTSÁGA VAN MINDAHOZ HOGY BÁRMIT (nem tudom akkorával kiemeleni a bármit szót hogy kifejezzem a jelentését) DE BÁRMIT MEGTEHESSEN A MAGYAR NÉP NEVÉBEN!

Nem a sajátjában a maga hasznára hanem a NÉP vagyis Magyarország javára! Nincsen a földön az a hatalom Eu ,ENSZ ,senki aki fogást találhatott volna MAGYARORSZÁGON (igen nem elirás ) ha a jelenlegi kétszínű tolvaj kormány nem azt tette és most is csinálná amit csinál a nép TELJES FELHATALMAZÁSA MELLETT!!!!!!

A politika legnagyobb szépsége hogy mindig úgy lehet csavarni a szavakat hogy annak a végén mindig a nép lássa a károkat sose az elit, és mindig minden úgy legyen ahogy ők akarják!

Ez az egész ENSZES -UNIÓS -VELENCEI BRIGÁDOS jelentés sorozat melynek a végét a Sargentini név fémjelzi mint beadót egy nagy humbukk! Egy politikai - pszihológiai hadviselés.

A kormány pontosan tudja hogy az ország lakossága van annyira retardált és egoista hogy ne olvassa el a tartalmat és van annyira ostoba hogy a MAGYARORSZÁG SZÓ használatával bármit elérjen mert a magyar ugye rohadtul gőgös fajta......csak sajnos ugyanolyan ostoba is....

Szóval,hogy is lehet az hogy Magyarországot zavarja egy jelentés melyben nem érte semmi bántás és gyakorlatilag az igazság van benne az általa kinevezett KORMÁNY visszaéléseiről?!?!?!?!

Hát úgy hogy ez a nép még mindig:

NEM hagyott fel a kétszínű másra mutogatással!
NEM hagyott fel a hazudozással!
NEM hagyott fel a történelmi tények elől való meneküléssel!
NEM hagyott fel az egoista hozzáállással,és még mindig azt hiszi hogy a magyar az valami világmegváltó harcos nemzet.
NEM hagyott fel önmaga becsapásával.

és végül ami a legrosszabb....

A MAGYAR NÉP ,A MAGYAR NEMZET, VAGYIS MAGYARORSZÁG, MÉG MINDIG NEM LÁTJA HOGY PONTOSAN OLYAN LETT AMILYENNÉ A POLITIKAI ÉS GAZDASÁGI ELITJE TETTE!
EGY RETTEGŐ,ÉS EMIATT BÁRMIT ELFOGADÓ RABSZOLGA NEMZETTÉ!

________________________________________________________________________

Ez a Sargentini nevével fémjelzett Európai Uniós vamzertársaságok által összeállított jelentéscsomag pontosan azt tükrözi amit! Az IGAZSÁGOT AMI FÁJ !

Csak éppen nem kellene neki fájnia, és az egész helyzetnek nem kéne így lennie ahogy, ha a nép nem tapsikolna álaszent módon kétkézzel a kormány visszaéléseihez pusztán félelemből a migránsoktól amikor valójában az Uniót vezetőktől kéne rettegni!

Egy seggel 2 lovat nem lehet megülni tartja a mondás ,pedig MAGYARORSZÁG döntött!
Meg akarja ülni.... 2/3-al.....

És most hogy eljött az idő hogy szembe kell nézni evvel a hatalmas hibával, most hogy már mindenkinek leesett hogy totálisan meg lett mindenki vezetve az ország ki lett fosztva, MOST MÁR NINCSEN VISSZAÚT!

A kormány bármit megtehet nincs reális lehetőség a diktatúra eltörlésére,nincsen lehetőség az önmagunknak megásott mára már túl nagy gödörből kimászni.
Nem maradt más mint az asszisztálás egy arcátlan színjátékhoz,az igazi felelősségvállalás helyett!

Nem maradt más lehetősége a továbbiakban az országnak.

Vagy továbbra is ezt a hazug "harcot" fogja vívni egy olyan társaság ellen akiről azt se tudja kik és mire képesek,vagy megbuktatja a magyar kormányt és elszámoltatja mindenért amit az utóbbi 8 évben tett.
A második pont se fog jobbat hozni az országnak még majd meg is történik mert már nem 10 év a lemaradásunk az uniótól mint 2000-ben hanem 20 év.

Az olyan tiszta lenne,az olyan gerinces lenne, egyenes dolog, önmagunkkal és legfőképpen a jövő generációkkal szemben ha végre nyíltan kimondanánk hogy ELKÚRTUK! És nem kicsit nem nagyon HANEM VÉGLEGESEN!

DE NEM!

Az Európai Unió Brüsszel és mindenki Magyarországot támadja Magyar népet sérti halálra az igazsággal....nem tudom nevessek vagy sírjak....

A baloldal meg a jobboldal egy kutya egy gazdájuk! Soha nem fogom se egyiket se másikat kipártolni mert tudom hogy mi a végcél!

DE MINDENKINEK NEM JOGÁBAN ÁLLNA HANEM KÖTELESSÉGE LENNE ELGONDOLKODNI MINDAZON A BŐ 20 ÉVEN AMI ELVEZETETT IDÁIG!

Mindenkinek kötelessége lenne kikérnie magának azt amit vele tettek a politikusok és most is tesznek!
Mindenkinek kötelessége lett volna elszámoltatni anno azokat akik hatalmon voltak és egymással álharcot vívtak miközben kifosztották az országot!
________________________________________________________________________

Magyarország olyan lett amilyenné a nép tette,hogy tudatlanságból vagy félelemből,közönyből,nagyképűségből,vagy csak szimplán haszonszerzésből,az már teljesen mindegy!

A politika mindig csak eljátszotta amit a nagy hatalmak kértek tőle, a nép meg mindig arra fordult amerről a könnyebbségeket várta,ahelyett hogy felfogta volna,bármit megtehet mert ő nevezte ki azokat akik élősködhetnek rajta és mindazon amit közvagyonnak hívunk!

2010-ben pedig Magyarország döntött....nem lesz megosztott többé....Magyarország 2018-ban is döntött,hogy tudatlanságból vagy félelemből,közönyből,nagyképűségből,vagy csak szimplán haszonszerzésből,az már teljesen mindegy!

Magyarország két lábbal beleállt abba hogy ő és a kormánya egy és ugyanaz!
Magyarország két lábbal beleállt abba hogy minden amit a kormánya tesz az helyes és továbbra is azt tehet amit csak akar mert az helyes!
Magyarország két lábbal beleállt abba hogy "harcolni" fog!

_____________________________________________

De a magyar nép már régen elfelejtett mi is az a harc.
A magyar nép már régen elfelejtette mik is az emberi értékek.
A magyar nép már régen elfelejtette mit jelent egy diktatúrában és háborúban élni.

____________________________________________

HA birka vagy a bográcsban végzed.....a bográcsban pedig már pirul a hagyma.....

Nincsen visszaút....

Félelemben a migránsoktól mind addig amíg Orbán és sleppje kilopja a szemünket a saját diktatúrájában amíg az unió az ENSZEN keresztül ki nem csinálja őket. (azaz Magyarországot)!

Hogy annak mi lesz a következménye?

Nem is tudom az utóbbi bő 20 évben mi volt......talán megint oda fordulunk ahonnan......